Agle

Agle er en Kaputinerabe og er mage til Kloklo, hun er en stille abe, der holder sig til Kloklo og har født 7 unger I parken. Både Agle og Kloklo er mærket af deres år som forsøgsaber.

Vælg et beløb

150 kR
200 kR
250 kR
Andet belØb

Dette er en adoption