Kloklo

Kloklo er en Kaputinerabe og kommer fra et fransk universitet, hvor han var forsøgs abe I mange år. Gruppen af Kaputiner var de første forsøgsaber der kom til parken og har dannet en stor og homogen gruppe med to avlende hunner.

Vælg et beløb

150 kR
200 kR
250 kR
Andet belØb

Dette er en adoption