Slanger – Serpentes

Slanger – Serpentes:
Mørk Tigerpython – Python malurus bivittatus
Lys tigerpython – Python molurus bivittatus
Regnbueboa – Epicrates cenchria maurus
KongeBoa – Boa constrictor