Rescue Center

Du kan donere et beløb på siden Donation

Danmarks første zoo og rescuecenter for eksotiske dyr

Hjælp os med at hjælpe Der sidder dyr over alt i verden, der er i nød. I Europa, hvor velfærden er størst, er der rigtig mange. Vores trang til kæledyr, konstant avl af dyrebørn i zoologiske haver, illegal indsmugling af eksotiske dyr, laboratorie- og forsøgsdyr, alle har de bidraget væsentligt til de mange dyr i nød.

Vi må alle påtage os et ansvar og handle på det. I Odsherred Zoo Rescue har vi i mange år, påtaget os et ansvar ”bag kulissen”.

Vi har gennem de sidste mange år modtaget dyr fra forskellige rescuecentre i Europa, Falck, Dyrenes beskyttelse i Danmark samt private, der ikke længere kan passe deres eksotiske kæledyr uden at modtage penge for det, men blot har gjort det, når der var plads og midler.

Ofte er det sådan, at rescuecentrene er meget fattige og hvis du siger ja til at modtage dyrene, så siger du ja til at betale transporten, nye anlæg, pasning af dyrene og evt. medicinering uden beregning. Dette samarbejde har taget om sig og vi bliver nødt til at gå ud med det offentligt og søge om hjælp og støtte til projektet fra fonde, firmasponsorer og private sponsorer og her hjælper alle beløb fra kr. 50.00 til kr. 50.000,00.

Odsherred Zoo Rescue har taget skridtet fuldt ud og har siden 2013 være både zoo og rescuecenter og er dermed også Danmarks første og eneste rescuecenter for eksotiske dyr. Samtidig gør vi op med, at publikum kun må se perfekte dyr i samlingen af dyr i zoologiske haver.

For at modtage dyrene sætter vi som krav, at dyrene skal have en god livskvalitet, det vil sige ingen smerter, de skal kunne have samkvem med andre af sin egen art eller andet selskab. Evt. sygdom skal kunne behandles og der skal være livsglæde/livskvalitet eller mulighed for at få det.

En anden vigtig forebyggende ting er, at vi som zoologisk have skal gøre op med os selv, at vi ikke skal have alle arter, men specialisere os og vi kan/skal ikke avle på alle dyregrupper for enhver pris, men oprette hangrupper eller hungrupper, så vi også får stoppet den uendelige aflivning af dyr, der konstant foregår.

Kastrering, sterilisation eller fødselskontrol bør bruges med omtanke, men er absolut en gangbar løsning ved dyr, der i forvejen er for mange af i zoologiske haver. Odsherred Zoo Rescue samarbejder bl.a. med AAP I Holland, Vogelrevalidatiecentrum Zundert i Holland, LAV Settore eSotici i Italien og et fransk universitets forsøgscenter.

Vi har fra et lille fugle-rescuecenter modtaget Harries høge, ugler og amazonepapegøjer. Ikke alle dyr er ude hos publikum af forskellige årsager, bl.a. har vi et par snohalebjørne, der har været udsat for vanrøgt. Fra tidligere år er de røde varie-lemuer Boris og Varda fra AAP modtaget og vores – i dag – glade kaputiner- gruppe, kommer fra et forsøgsuniversitet i Frankrig.

Nanna vores dejlige Gibbonabe, der lige er blevet mor for anden gang, kommer fra en tysk zoo, der ikke havde resurser til at færdiggøre den opgave, de var begyndt på, nemlig at flaske hende op. Nannas mage Gau har vi hentet i en blacklistet zoo i Belgien. Historierne er mange og lige nu går vi og venter på, at kunne afhente 8 pelikaner i Italien, der er blevet mishandlet og konfiskeret fra et omrejsende cirkus.

Lige nu står Odsherred Zoo Rescue over for en ny stor opgave. AAP i Holland har et stort antal bavianer på deres center, samt et antal der sidder i en zoologisk have, som de skal genhuse. AAP har forespurgt Odsherred Zoo Rescue, om vi vil give bavianerne et blivende hjem og det har vi sagt ja til. Bavianerne kommer først til Odsherred Zoo Rescue, når deres nye hus er færdigt.

Endnu en primat-gruppe er nødt til at finde nye hjem, da AAP har pladsmangel og kun kan optræde som transitsted og finde genhusningssteder, men denne gruppe er ikke afgjort endnu. Samlet set kommer der en stor gruppe primater til Odsherred Zoo Rescue og der skal bygges nye huse og laves store udenoms arealer til primaterne. Samtidig har Odsherred Zoo Rescue to grupper gibbonaber siddende, der skal omhuses.

Denne opgave kan Odsherred Zoo Rescue ikke løfte alene og AAP giver kun et mindre beløb til hjælp. AAP´s donation er ca. 1/8 af det, projektet kommer til at koste, så der skal findes fondsmidler og donationer. Vil du hjælpe os med dette projekt? Alt er en hjælp. Du kan donere et engangsbeløb eller du kan donere et lille beløb fast hver måned.